LF Digi

Uzņēmumu ienākošo rēķinu

digitalizācijas risinājums

Ieguvumi uzņēmumam ar LF digi:

24h laikā rēķins būs pieejams Horizon;

Rēķinu apstrādes, saskaņošanas laika un izmaksu ietaupījums (200 rēķiniem apstrādes un saskaņošanas laiks samazinās par vismaz 50%);

Tiek uzlabota piegādātāju izrakstīto rēķinu kvalitāte un tiek samazināts grāmatvedības darbinieku noslogojums;

Papīra un citu resursu ietaupījums;

Pieaug grāmatvedības darbinieku kompetence modernu risinājumu izmantošanā;

Rēķinu PDF attēlu uzglabāšana elektroniskā arhīvā 5 gadus, nodrošinot tiešu piekļuvi no Horizon;

Iespēja pilnvērtīgi izmantot Horizon rēķinu saskaņošanu un WEB funkcionalitāti.

Ienākošo rēķinu digitalizācijas pakalpojums Latvijā tiek
sniegts jau 5 gadus, no tiem 3 gadus integrēts risinājums
tieši Horizon lietotāju vajadzībām.

Rēķinu apstrādes process:

1. Centralizēta rēķinu saņemšana, neatkarīgi no formāta;

2. Papīra rēķinu skenēšana;

3. Datu atpazīšana un pārbaude;

4. Datu imports grāmatvedības sistēmā;

5. Attēla glabāšana elektroniskajā arhīvā.